picture

picture

iBoo食品烘烤炉温跟踪仪

        iBoo温度跟踪仪可以在高温的环境下使用,主要用于食品加工过程的质量保证、工艺优化和设备改进方面的温度测试,达到节保证产品质量、节约能源和提高生产率的目的。
        食品温度跟踪仪可在非常恶劣的冷、热环境条件测量食品加工过程的温度,包括蒸煮、焙烧、巴氏灭菌、干燥、速炸、螺旋冷冻、加压蒸馏、气流冷冻 氮冷冻等。

 

picture

 

picture

 


 

picture

 


 

iboo炉温跟踪仪产品展示

 


 

iboo炉温跟踪仪产品展示

 


 

iboo炉温跟踪仪产品展示

 

 

picture

 

数据下载

 


 

iboo炉温跟踪仪软件功能

 

picture

 

picture

 

picture

 

 

iBoo炉温测试仪售后服务

 

picture

 

iBoo炉温测试仪售后服务

 

iBoo售后服务承诺

 

picture

picture

 

picture